NO.3 PLASTIC ZIPPER C/E A/L
 NO.3 PLASTIC ZIPPER O/E A/L
 NO.3 PLASTIC ZIPPER TWO WAY O/E A/L
 NO.5 PLASTIC TINY TEETH ZIPPER TWO WAY O/E A/L
NO.5 PLASTIC MULTI-COLOR TAPE & TEETH ZIPPER O/E A/L
NO.8 PLASTIC THINNER TEETH ZIPPER O/E A/L
NO.8 PLASTIC ZIPPER TWO WAY O/E A/L
 NO.8 PLASTIC TINY TEETH ZIPPER TWO WAY O/E A/L
 NO.10 PLASTIC ZIPPER O/E A/L